چرا مدرسه فروش ایران ؟ چرا آکادمی مذاکره ایران؟ چرا مدرسه بازاریابی و فروش ایران؟

 استاد علی خویه

کاسب زاده بودن ایشان، سالها در دل بازار بودن و خوردن خاک صنعت تولید بازاریابی و فروش، روش منحصر به فرد تدریس و آموزش مدیریت فروش و بازاریابی به همراه مطالب بروز و مدرن در تمامی زمینه های مدیریت بازاریابی فروش و برند، مثالهای کاربردی و عارضه یابی و بررسی زیرساختی کسب و کارها، تجربه 19 ساله حرفه ای از کارشناسی تا مدیریت و تجربه فروش از دوران کودکی در فروشگاه پدرشان، از مزیتهای ایشان بوده که با سابقه مدیریتی در صحنه کسب و کار و تدریس ایشان در سازمان های دولتی و خصوصی، نتیجه مطلوبی را به همراه اثربخشی دوره به همراه آورده است. رویکرد برنامه ریزی آموزشهای مدیریتی، بازاربابی و فروش و رویکردی با حل مسئله و خلاقیت و قابلیت جلوگیری از مشکل بوده است. استاد علی خویه در روش تدریس با مطالعه متد ها و روش های مختلف تدریس در حوزه مدیریت، فروش، بازاریابی، مدیریت، کوچینگ، مارکتینگ مذاکره CRM توانسته خلاقیت ها و نوآوری های لازم در تدریس داشته باشد و بتواند با اثربخشی لازم آموزش های خود را ارایه کند.

علی خویه  مدرس مذاکره مدرس فروش مدرس بازاریابی و مدرس CRM و برند در سازمانهاست بیش از سه دهه تجربه حرفه ای ودر دل بازار بودن و 19 سال  سابقه تدریس و مشاوره در کسب و کار اکنون با بررسی پایه ای شرکت ها و سازمانها راهکارهای مناسبی را برای برون رفت و یا ارتقاء ، گسترش و تصحیح وضعیت موجود ارائه نموده و این مورد را در قالب سمینارها و دوره های آموزشی ارائه می نماید

نکته ای که در تدریس مدیریت، بازاریابی، فروش، برند ، مذاکره و CRM  مهم است و باید یادآور شد این است که کمک میکند تا تجارت و یا کسب و کار همراستا با بازار و مشتریان خود حرکت کند و اطمینان می دهد که استراتژی درستی را برای ادامه انتخاب می کند.مطالعات نشان می دهد که تجارت ها و کسب و کارهایی که از مشاور و مدرس با تجربه  بهره می گیرند، بسیار از نظر سودآوری مالی و رضایتمندی مشتری موفق تر هستند و کمتر دچار زیان می گردند. با توجه به سرعت رشد تکنولوژی و سرعت تغییر وضعیت بازارها و به هم ریختن مرز های جغرافیایی در زمینه مارکتینگ فروش برند  هنگامی که شرکت ها برنامه ریزی استراتژیک خود را با نگاهی به آینده سر و سامان می دهند و آن ها را اولویت بندی می کنند و مدرس و مربی و مشاور با تجربه انتخاب می کنند می توانند بر روی آینده خود کنترل داشته باشند.

 

بسیار مهم است که دست اندرکاران آموزش و مدیران شرکت ها درانتخاب مدرس و مشاور خود دقت کرده و فقط قیمت پایین مدرس را ملاک انتخاب قرار ندهند و قیمت و هزینه پایین آموزش را فدای کیفیت آموزش قرار ندهند.

منبع : آموزش بازاریابی فروش و برند، مشاوره مدیریت، مشاور بازاریابی و فروش، مدرس فروش |چرا مدرسه فروش ایران ؟ چرا آکادمی مذاکره ایران؟ چرا مدرسه بازاریابی و فروش ایران؟ استاد علی خویه
برچسب ها : مدرس ,تدریس ,بازاریابی ,مذاکره ,تجربه ,آموزش ,بازار بودن ,برنامه ریزی ,قرار ندهند ,فروش ایران؟ ,مدرسه بازاریابی ,آکادمی مذاکره ایران؟